Právne oznámenie

Údaje o vlastníkovi webovej stránky

A) Versión para la web corporativa

Vlastníkom tejto webovej stránky je GRUPO AC MARCA, S.L., DIČ: B-61.711.503, so sídlom Av. Carrilet 293-297, 08907 L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona), Španielsko, ktorý je materským podnikom skupiny podnikov AC Marca.

B) Versión para filiales

Vlastníkom tejto webovej stránky je AC MARCA HOME CARE, S.A. (spoločnosť, ktorá je súčasťou skupiny podnikov AC Marca), DIČ: A-08.053.423, so sídlom Av. Carrilet 293-297, 08907 L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona), Španielsko.

Duševné a priemyselné vlastníctvo

Dizajn, logá, značky a ďalšie rozlišovacie znaky zobrazujúce sa na tejto webovej stránke sú výhradným vlastníctvom spoločnosti AC Marca a sú chránené príslušnými právami duševného a priemyselného vlastníctva.

Odkazy z webových sídel tretích strán

Webová stránka spoločnosti AC Marca môže obsahovať odkazy na webové stránky externých spoločností. AC Marca nezodpovedá za obsah týchto stránok, preto akékoľvek riziko vyplývajúce z ich používania znáša výlučne používateľ.

Spoločnosť AC Marca taktiež nezodpovedá za zákonnosť webových sídel tretích strán, z ktorých je možný prístup na túto webovú stránku.

Zodpovednosť za obsah

Spoločnosť AC Marca si ako vlastník tejto webovej stránky vyhradzuje právo vykonávať na nej bez predchádzajúceho upozornenia zmeny s cieľom aktualizovať informácie, dopĺňať, upravovať, opravovať alebo odstraňovať zverejnený obsah alebo dizajn. 

AC Marca nenesie zodpovednosť za to, akým spôsobom tretie strany použijú informácie zverejnené na tomto webe, ani za škody či straty spôsobené používateľovi v súvislosti s informáciami obsiahnutými na tejto webovej stránke.

Reprodukcia obsahu

Je zakázané sčasti alebo úplne preberať obsah zverejnený na tejto webovej stránke. 

Rozhodné právo

Prípadné spory alebo konflikty súvisiace s výkladom ustanovení tohto právneho upozornenia, ako aj všetky otázky súvisiace so službami tohto portálu sa budú riadiť španielskym právom.