Zásady používania súborov cookies

Zásady používania súborov cookies spoločnosti AC Marca

Na zlepšovanie a optimalizáciu funkcie svojich internetových stránokwww.grupoacmarca.com/‎ spoločnosť AC Marca používa súbory cookies svojich vlastných aj partnerských spoločností.

Prezeraním našich stránok vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookies v súlade s údajmi uvedenými v tomto dokumente Zásady používania súborov cookies spoločnosti AC Marca.

Čo sú cookies?

Cookies sú súbory špecifického typu, ktoré sa ukladajú do zariadenia používateľa (nášho zákazníka) z dôvodu zhromažďovania údajov; tieto súbory môže subjekt zodpovedný za ich inštalovanie aktualizovať a obnovovať.

Spoločnosť AC Marca používa cookies hlavne na tieto účely:

 • Zabezpečovať správnu funkciu webových stránok spoločnosti AC Marca.
 • Dočasne uchovávať informácie týkajúce sa preferencií používateľa, ako je napr. výber jazyka.
 • Zhromažďovať štatistické informácie na zlepšenie prezerania našich webových stránok. Používanie cookies v spoločnosti AC Marca je súčasťou procesu optimalizácie informácií a služieb ponúkaných používateľom spoločnosti AC Marca pri každej návšteve našich internetových služieb v prostredí internetu.

Typy cookies používané spoločnosťou AC Marca 

Cookies používané spoločnosťou AC Marca možno klasifikovať takto:

 • Časom, počas ktorého zostávajú aktívne:
  Cookies na jednu návštevu: zabezpečujú zhromažďovanie a uchovávanie údajov po dobu prezerania stránok používateľom spoločnosti AC MARCA, pričom sa uchovávajú informácie potrebné na poskytnutie služby požadovanej na danej webovej stránke.
  Trvalé cookies: sú to cookies, ktoré môžu uchovávať údaje na termináli počas obdobia určeného stranou zodpovednou za príslušný súbor cookie, pričom toto obdobie môže trvať niekoľko minút až niekoľko rokov.
 • 2. Podľa ich účelu:
  Funkčné cookies: sú to cookies, ktoré sú potrebné na vstup používateľa a jeho identifikáciu pre používanie a správnu funkciu služby.

Osobné nastavenia

Tento typ cookies umožňuje používateľom prezerať stránky spoločnosti AC MARCA, na nich ponúkanú platformu alebo aplikáciu a súčasne využívať rôzne voľby a služby, napr. nastavenie jazyka, rozlíšenie obrazovky použitého zariadenia, typ prehliadača, pomocou ktorého používateľ k službe pristupuje, regionálne konfigurácie miesta, odkiaľ sa služba využíva, atď.

Analytické cookies

Analytické cookies umožňujú zodpovednej strane monitorovať a analyzovať správanie používateľov príslušných webových stránok.

Informácie, ktoré súbory cookies poskytujú, sa používajú na rozbor aktivity na stránkach spoločnosti AC MARCA a na vypracovanie profilov prezerania stránok, aplikácií a platforiem pre konkrétneho používateľa, a to v záujme implementácie vylepšení založených na analýze údajov o využívaní služby používateľmi. Z dôvodu zlepšenia svojich služieb používa spoločnosť AC MARCA aj cookies tretích strán, napr. Google Analytics. Taktiež vás chceme informovať, že zhromaždené údaje sa spracovávajú najmä na vypracovanie štatistík, kde patrí napr. typ používaných zariadení, jazykové voľby, zemepisné informácie atď.

Reklama

Spoločnosť AC Marca nepoužíva na svojich webových stránkach reklamné systémy tretích strán.

Sociálne siete

Chceme vás tiež informovať, že naša webová stránka poskytuje používateľom prístup na profily hlavných sociálnych sietí spoločnosti AC MARCA.

Nastavenie súborov cookies

V súlade s platnými predpismi vás spoločnosť AC MARCA žiada o povolenie na správu súborov cookies. Ďalším prezeraním stránok spoločnosti AC MARCA bez odmietnutia používania cookies nám udeľujete súhlas na používanie súborov cookies.

Zároveň vám pripomíname, že ak sa rozhodnete zmeniť nastavenia súborov cookies, môžete čiastočne narušiť služby poskytované na našich webových stránkach.

Funkciu používania cookies môžete kedykoľvek vypnúť, cookies môžete tiež vymazať, zablokovať, prípadne zrušiť ich príjem. Príslušnú zmenu je možné vykonať úpravou konfigurácie vášho internetového prehliadača.

Vzhľadom na to, že sa tento postup v prípade jednotlivých prehliadačov môže líšiť, nižšie sú uvedené odkazy pre zmenu nastavení cookies v najčastejšie používaných internetových prehliadačoch:

Microsoft: http://windows.microsoft.com/es-es/windows-vista/block-or-allow-cookies
Safari: http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=es_ES
Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es
Firefox: http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-we

Revízia zásad používania súborov cookies

Spoločnosť AC MARCA každoročne reviduje svoje zásady používania súborov cookies. Ak sa však vyskytnú akékoľvek dôvody, ktoré budú viesť k potrebe skoršieho vykonanie revízie, nebude sa tento proces odkladať.